תנאים והגבלות

גנרל

 1. האתר מופעל על ידי חברת ProgressPlay Ltd ("החברה"), עם כתובת רשומה במשרד סוהו 3A, מתחם המים אדג ', רחוב אליה זמיט, סנט ג'וליאנס, מלטה. החברה מפעילה משחקים מקוונים בהתאם לרשות המשחקים במלטה, מספר הרישיון MGA / B2C / 231/2012 פורסם ב- 16 באפריל 2013 and is licensed and regulated in Great Britain by the Gambling Commission under account number 39335. הימורים יכולים להיות ממכרים. שחק באחריות.
 2. תנאים והגבלות אלה ("תנאים והגבלות") מסדירים את השימוש שלך ("אתה", "שלך" או "השחקן") בשירותי המשחק המקוונים והניידים הניתנים לך על ידי החברה. עליך לקרוא בעיון את התנאים וההגבלות במלואם לפני השימוש שלך בשירותים. לידיעתך, תנאים והגבלות אלה מהווים הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה.
 3. תנאים והגבלות אלה משלבים את מדיניות הפרטיות שלנו ואת כללי ההימורים על ידי הסכמה לתנאים אלה. אתה מאשר שאתה גם מסכים ומסכים למדיניות הפרטיות שלנו ולכללי ההימורים (תוכל לעיין במדיניות הפרטיות שלנו על ידי לחיצה כאן ולסקור את כללי ההימורים שלנו עד לחיצה כאן.)

ב. הגדרות

 1. בתנאים והגבלות אלה, למילים ולביטויים הבאים (אלא אם כן ההקשר מחייב אחרת) יהיו המשמעויות המפורטות לצידם:
  • £ - פירושו המטבע שאליו רשמת את חשבונך.
  • "חשבון" פירושו חשבון אישי שנפתח על ידי אדם יחיד, אך ורק עבור אדם כזה כדי לאפשר לאדם כזה לשחק במשחקים באתר.
  • פירוש "הימור" הוא הימור שהצבת על אירוע.
  • "משחקים" פירושם כל אחד מהמשחקים המוצעים באתר כולל אירועים.
  • "אירוע" פירושו כל אירוע בו ניתן להשיג הימור באתר.
  • "שטחים מוגבלים" פירושם המדינות הבאות: אוסטרליה, בלגיה, בליז, איי הבתולה הבריטיים, בולגריה, קרואטיה, קפריסין, דנמרק, צרפת, יוון, הונגריה, ישראל, איטליה, ליטא, לוקסמבורג, פורטוגל, רומניה, סרביה, סלובניה, ספרד, טורקיה וארצות הברית של אמריקה ושיפוטים נוספים שנחסמו על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה יכולה לשנות את הרשימה הזו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מעת לעת.
  • "שירותים" פירושם משחקי החברה וכל שירותים ופעילויות אחרים המוצעים באתר.
  • פירוש "תלונה" ביטוי של חוסר שביעות רצון ביחס לשירותים הניתנים כאמור בפרק O להלן.
  • "סכסוך" פירושו תלונה שלא נפתרה על ידי החברה כמפורט בתנאים והגבלות אלה בתקופה הראשונית של 8 השבועות כאמור בפרק O להלן.
  • "אתר" פירושו כל אתר ו / או אתר סלולרי ו / או יישום סלולרי בבעלות החברה, המופעלת או מתארחת.
  • "אנו", "שלנו" או "אותנו" פירושם החברה, ו / או כל חברות בנות, כלולות, עובדים, דירקטורים, נושאי משרה, סוכנים, ספקים, יועצים וקבלנים.

ג. כפיפות לתנאים ולהשפעה המחייבת מהם

 1. על ידי שימוש באתר, רישום לאתר, או על ידי השתתפות באחד מהשירותים, אתה מסכים להיות מחויב ולפעול על פי התנאים וההגבלות, שכן הם עשויים להתעדכן מעת לעת, ללא כל סייג.
 2. החברה שומרת על זכותה לתקן תקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. תקבל הודעה על כל שינוי בתנאים וההגבלות לפני כניסת השינויים לתוקף. כל הימור שנעשה לפני כניסתם לתוקף של התנאים וההגבלות המתוקנים כפוף לתנאים וההגבלות התקפים בעת הצבת ההימור. אם אינך מעוניין להיות מחויב לתיקון כזה עליך להפסיק להשתמש באתר ובשירותים. אם ברצונך להפסיק להשתמש באתר ובשירותים בעקבות כל שינוי בתנאים וההגבלות, אתה רשאי למשוך את כל הכספים הזמינים ולסגור את חשבונך בהתאם לתקנון זה.
 3. תנאים והגבלות אלה גוברים על כל ההסכמים הקודמים בין הצדדים ביחס לנושא זה ומהווים את ההסכם השלם והמלא בינך לבין החברה. אתה מאשר כי בהסכמתך לקבל תנאים אלה, לא הסתמכת על כל ייצוג למעט כל ייצוג מפורש שמבצעת החברה בתקנון זה.

ד מי רשאי להשתתף

 1. אתה רשאי להשתמש בשירותים רק אם אתה מציית לכל הדברים הבאים:
  • אתה בן שמונה עשרה (18) לפחות או בגיל חוקי כפי שקובע בחוקי המדינה בה אתה גר (הגבוה מביניהם); מבחינה זו, החברה מבקשת להפנות את תשומת ליבך לעובדה שהימורים לקטינים הם עבירה;
  • אתה הבעלים של אמצעי תשלום תקף (או שמורשה להשתמש באמצעי תשלום תקף על ידי הבעלים של אותו אמצעי תשלום תקף);
  • אינך מפר כל חוק ותקנה כתוצאה משימוש בשירותים. בהקשר זה, אתה מסכים שאם אתה מתגורר או נמצא בכל תחום שיפוט האוסר להשתמש בשירותים המוצעים באתר (כולל ללא הגבלה כל אחת מהשטחים המוגבלים) לא תשתתף בפעילות האסורה.
  • אינך שחקן או שיש לך קשר כלשהו או יכול להיות בעל השפעה כלשהי על אירוע ו / או על כל תוצאה של הימור;
  • לא הרחקת בעבר את עצמך מחשבון אחר ברשת החברה כולל ללא הגבלה; ראה את רשימת האתרים ברישיון ועדת ההימורים פה ולרשימת האתרים תחת רשות המשחקים במלטה פה; ו
  • אינך רשום בתוכנית הלא הכללה העצמית של הימורים מקוונים בבריטניה, הידועה בכינויו Gamstop.
 2. השירותים מיועדים רק לשחקנים שאינם אסורים על פי חוקי השיפוט הרלוונטי להמר באינטרנט ו / או במכשירים ניידים. החברה אינה מתכוונת לאפשר לך להפר את החוק החל. אתה מצהיר, מתחייב ומסכים להבטיח כי השימוש שלך באתר ו / או בשירותים יעמוד בכל החוקים, החוקים והתקנות החלים. ההצעה או הזמינות של השירותים לא ייחשבו או יתפרשו כהצעה או הזמנה לשימושנו בשירותים, אם אתה מתגורר במקום בו שימוש כזה אסור כיום על פי חוק (כולל ללא הגבלה השטחים המוגבלים), או כאשר החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בוחרת שלא להציע שירותים. אתה תהיה האחראי הבלעדי לקבוע אם השימוש שלך באתר ו / או בשירותים הוא חוקי במקום בו אתה גר ו / או משתמש באתר ו / או בשירותים. אנו לא מתחייבים או מתחייבים, מפורשים או משתמעים, הנוגעים לחוקיות השירותים ו / או האתר ו / או להשתתפותו של אדם כלשהו בשירותים באמצעות אתר זה, ולא נהיה אחראים לכל שימוש בלתי חוקי באתר על ידי אתה. באחריותך לוודא שאתה מציית לכל החוקים החלים עליך לפני רישוםך או השתתפותך בשירותים כלשהם באמצעות אתר זה. עליכם להתייעץ עם יועץ משפטי בתחום השיפוט הרלוונטי בנוגע לחוקיות השימוש שלכם באתר ו / או בשירותים.
 3. עובדים, דירקטורים ונושאי משרה בחברה, כמו גם בני משפחותיהם, שלוחות או חברות בנות וכל שאר האנשים הקשורים, במישרין או בעקיפין, למערכות המחשוב או למערכת האבטחה המועסקת על ידי החברה, וכן לכל אדם מעורב. בהפעלת אתר זה והקמתו, לרבות, אך לא רק סוכנויות פרסום, קידום ומימוש, מבטחים ויועצים משפטיים, מנהלי אתרים וספקי אתרים ובני משפחה מהם, אינם רשאים להשתתף בשירותים כלשהם. לטובת הסדר הטוב מובהר כי כל אדם שאינו רשאי להשתתף כאמור - כמו גם כל אדם אחר המחליף אדם כלול כזה - אינו זכאי לאף אחד מהפרסים שמעניק האתר או מופנה אליו, והחברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות את החשבון (כולל הקפאת כל הכספים שהופקדו בתוכו) ולבטל את כל הבונוסים, הזכיות וזכיות הבונוס בחשבון.

ה. רישום חשבון

 1. כל מי שמעוניין להשתתף בשירותים מחויב להירשם ולפתוח חשבון באתר.
 2. החברה תבדוק את הפרטים, המידע והתיעוד המסופקים על ידך כחלק מתהליך "דע את הלקוח שלך". החברה תעביר תהליך נוסף "דע את הלקוח שלך" בכל נסיבות מיוחדות כולל, אך לא רק, ציון הונאה גבוה, פרטים חשודים שנמסרו, מספר רב של פיקדונות, כתובות IP שונות המשמשות לגישה לחשבון, פעילות חריגה במשחק ו שיפוט.
 3. אתה תהיה האחראי המלא ובלעדי לשמור בסודיות את פרטי הזיהוי שלך ולא להעביר אותם לאחר. האחריות המלאה לשימוש בלתי מורשה בפרטי הזיהוי שלך מוטלת עליך בלבד, ורק אתה תישא בכל האחריות הנגזרת מכל שימוש בלתי מורשה בפרטי הזיהוי שלך. אם אתה ממקם, שוכח או מאבד את פרטי הזיהוי שלך בגלל שום דבר שאינו שגיאת החברה, החברה לא תהיה אחראית לכל הפסד ישיר או עקיף שקשור להתרחשות כזו.
 4. מותר להחזיק חשבון אחד בלבד באתר זה. אם תפתח יותר מחשבון אחד, החברה רשאית לחסום או לסגור את כל חשבונותיך או לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט; במקרה כזה החברה רשאית לבטל את הבונוסים, הזכיות והזכיות בבונוסים בחשבונות וכן להחזיר את כל הכספים שהופקדו בחשבונות.
 5. החברה רשאית על פי שיקול דעתה ומבלי שתצטרך לספק הצדקה, לסרב לפתוח חשבון או לסגור חשבון קיים. עם זאת, כל ההתחייבויות החוזיות שכבר בוצעו יימלאו.
 6. אתה מצהיר בזאת כי רישום חשבונך מתבצע באופן אישי על ידיך ולא על ידי שום צד שלישי.
 7. על ידי פתיחת חשבון הנך מצהיר, מתחייב, מאשר ומתחייב בזאת כי (א) הפרטים שאתה מגיש במהלך תהליך ההרשמה נכונים ונכונים, וכי תעדכן אותם, מיד עם כל שינוי בו, (ב) חשבונך הוא לשימושך האישי בלבד ולא ישמשו צד ג 'כלשהו, (ג) כל הכספים שתפקיד בחשבון עשויים וישמשו אותך אך ורק לצורך משחק המשחקים ו / או שימוש בשירותים, (ד) החברה לא מוסד פיננסי וכספים כלשהם בחשבונך לא יצברו הפרשי הצמדה ו / או ריבית כלשהם, (ה) אתה בראש טוב ואתה מסוגל לקחת אחריות על מעשיך בעצמך, (ו) באחריותך לקרוא ולהבין את הכללים והנהלים של המשחקים וכי אתה מבין היטב את הכללים והנהלים הללו, (ז) אתה מבין שהשימוש במשחקים טומן בחובו סיכון לאובדן כספים שמהמרו במשחקים, (ח) תשתף פעולה עם החברה ולספק לו את כל המבוקש תיעוד באופן מלא, שלם ואמיתי, (i) אימתת וקבעת שהשימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוקים ותקנות בתחום שיפוט כלשהו החלים עליך, (j) אתה האחראי הבלעדי להקלטה, תשלום וחשבונאות לכל רשות ממשלתית, מיסוי או רשות אחרת בגין כל מס או היטל אחר שיש לשלם עקב השימוש שלך באתר (כולל, אך לא רק, תשלום זכיות), (k) תשתמש בשירותים ב תום לב כלפי החברה ואחרים המשתמשים בשירותים, (l) אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל הפסדיך הנובעים מהצבת ההימורים באתר ומשחק המשחקים, (מ) החברה רשאית להחליט אם לפתוח , לשמור ו / או לסגור את חשבונך (בתנאי שההתחייבויות החוזיות הקיימות מתקיימות), וכן להשעות את חשבונך (כולל הקפאת כל הכספים שהופקדו בתוכו) ולבטל את כל הבונוסים, הזכיות והזכיות בבונוס בחשבונך - היכן שיש לך הפרה כל הוראה בתנאים אלה, (n) אתה תהיה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונך (כולל שם המשתמש והסיסמה שלך הנדרשים להזנת חשבונך), ועל כל הפעולות והעסקאות שבוצעו בקשר עם חשבונך על ידי כל מי שנכנס לחשבונך תוך כדי שימוש בפרטיך, וכל הפעולות והעסקאות הללו ייחשבו כפעולות ועסקאות שבוצעו על ידך, (o) תודיע מיד לחברה על כל חשד שלא היה מורשה בחשבונך, ( p) לא תשלם כל גב חיוב ו / או תכחיש או תבטל כל תשלום שבוצע על ידך בקשר עם השירותים, ותזכה אותנו בגין כל אובדן או נזק שייגרם לנו כתוצאה מכל פעולה כזו, ובכל מקרה תשלם מייד את כל חובותיך אלינו, ו- (ש) תשפה אותנו ותחזיק אותנו ללא נזק, מנגד ונגד כל התביעות הישירות והעקיפות, ההתחייבויות, הנזקים, ההפסדים, העלויות וההוצאות, כולל הוצאות משפט משפטיות, הנובעות או בקשר להפרה כלשהי של תקנון זה על ידך, וכל התחייבויות אחרות הנובעות משימושך באתר או מכל שימוש בלתי מורשה באתר על ידי צד ג 'כלשהו.
 8. בנוסף אתה מצהיר, מתחייב, מאשר ומתחייב כי (א) לא תשתמש בחשבונך, ולא תאפשר לאף צד שלישי להשתמש בחשבונך, לכל פעולה לא חוקית, (ב) במקרה שתבצע פעולה לא חוקית כלשהי שהחברה תעשה. יהיה רשאי לחשוף את כל פרטיך ומידעך בפני הרשויות הרלוונטיות, ולהשהות את חשבונך (כולל הקפאת כל הכספים שהופקדו בתוכם) ולבטל את כל הבונוסים, הזכיות והזכיות בבונוס בחשבונך, (ג) כל הכסף ש אתה מפקיד לחשבונך אינו נגוע בחוקיות כלשהי, ובמיוחד אינו נובע מפעילות או מקור בלתי חוקיים כלשהם; (ד) אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל ההפסדים, ההתחייבויות והנזקים שייגרמו כתוצאה מכל פעולה בלתי חוקית שבוצעה על ידך ואתה ישפה אותנו בגין כל הפסדים, נזקים והתחייבויות כאלה, (ה) לא היה לך חשבון ב העבר שהופסק או הושעה על ידי החברה, (ו) אמצעי התשלום (למשל אשראי (לא זמין בבריטניה) וכרטיס חיוב, ארנק אלקטרוני וכו ') מידע שסיפקת לחברה בקשר לחשבונך הוא של אמצעי תשלום שבבעלותך ועל שמך (או שבעל אמצעי התשלום סיפק לך את כל ההסכמה הנדרשת לשימוש באמצעי התשלום לצורך הצבת הימור דרך האתר, ואתה פועל בגבולותיו הסכמה) ולא נגנבה או דווחה כאבודה, (ז) איננו מחויבים בשום צורה ובאופן לאמת את ההסכמה שהוענקה לך על ידי הבעלים של אמצעי התשלום בו אתה משתמש, ו- (ח) אינך לא הודעת לחברה שאתה מכור להימורים, (i) אתה לא הוצאתי בעבר אי-הכללה מחשבון אחר ברשת החברה. (j) אינך רשום בתכנית אי הכללה עצמית של הימורים מקוונים בבריטניה, הידועה בכינויו Gamstop.
 9. אם חשבונך מוסדר על ידי ועדת ההימורים (לקוחות בבריטניה), חשבונך צריך להיות מאומת וגיל לפני שתורשה (i) להפקיד כספים, (ii) להמר (בכספיך, בכספי הבונוס שלך או באמצעות כל ספין בחינם והימורים בחינם), או (iii) לגשת לכל משחק בחינם לשחק. יתכן שתתבקש להציג לנו אחד או יותר מהמסמכים הבאים (או מסמכים נוספים שלא מופיעים למטה) כדי לאמת את שמך, כתובתך ותאריך הלידה שלך:
  • הוכחת תעודת זהות: נדרש מסמך זיהוי צילומי תקף לצורך עיבוד ההפקדה הראשונה שלך. תעודת הזהות יכולה להיות העתק של דרכון תקף, רישיון נהיגה או תעודת זהות לאומית. השם שלך, התצלום והחתימה שלך צריכים להופיע על העותק שנשלח אלינו. במקרים מסוימים יתכן שתתבקש להחתים את המסמכים שלך ולהחתים אותם על ידי נוטריון או עורך דין מוסמך כהוכחה ללגיטימיות.
  • הוכחת כתובת: זו יכולה לבוא בצורה של חשבון שירות אחרון או הצהרת כרטיס חיוב המציגה את שמך המלא וכתובתך כפי שמופיעים בחשבונך.
 10. אם חשבונך מוסדר על ידי רשות המשחקים במלטה, אם הפקדת כסף בכל סוג של אמצעי תשלום שאינו כרטיס אשראי או ארנק אלקטרוני, ואימות הגיל לא הושלם באופן נאות לגביך, אז (i) חשבונך עשוי להיות קפוא, (ii) לא ניתן יהיה להימנע מהימורים נוספים באמצעות חשבונך עד לסיום אימות הגיל. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לבקש ממך ראיות לגיל ואם לא תובא הוכחת גיל מספקת, ההשלכות הנ"ל יחולו, בשינויים המחויבים. במקרה שיימצא שאתה מתחת לגיל 18, או הגיל החוקי כפי שנקבע בחוקי המדינה בה אתה גר (הגבוה מביניהם), החברה תסגור את חשבונך ותחזיר לך את כל הכספים הופקד, אך הבונוסים, הזכיות וזכיות הבונוס לא ישולמו ויבוטלו.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים נוספים כגון עותקים מאושרים של הוכחת זהות וכתובת, או תיעוד אחר המעיד על מקור הכספים או מקור העושר, ללא קשר אם הוכחה כזו נמסרה לחברה בעבר.

ו. פעולות בלתי חוקיות

 1. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאים והגבלות אלה, אם החברה קובעת שאתה עוסק או עשית פעולות בלתי חוקיות ו / או דפוסי משחק לא סדירים, או שניסית לעשות זאת, החברה תהיה רשאית לסגור את חשב, הימנע, תפוס והחרמת כל הכספים בחשבונך (כולל, אך לא מוגבל לכל, הפקדות וזכיות בחשבונך). בנוסף, החברה רשאית לממש זכויות אלה בגין כל חשבונות אחרים שלך ברשת החברה. החברה תהא רשאית למסור ולמסור תיעוד מידע אודותיך ופעילותך לרשויות ולרגולטורים הרלוונטיים, מוסדות פיננסיים, בנקים, חברות כרטיסי אשראי ו
 2. "פעולות לא חוקיות" פירושן פעילויות בלתי חוקיות, בלתי חוקיות, מרמיות או אחרות שאינן תקינות - לרבות, אך לא רק:
  • שיתוף פעולה בין שחקנים;
  • השימוש במכשירים ותוכנות כגון רובוטים ו / או בינה מלאכותית;
  • מכירה, העברה ו / או רכישת חשבונות משחקנים אחרים;
  • העברת כספים בין חשבונות השחקנים;
  • התאמת תיקון או השפעה אחרת של אירוע ו / או תוצאת כל הימור בניגוד לחקיקה החלה ו / או לתקנון האירועים הרלוונטיים, כמו גם פריצה לאתר או ניסיון לעשות זאת;
  • ניתוק מכוונה ממשחק בזמן המשחק באתר;
  • לפרוץ, לגשת או לנסות לפרוץ ו / או לעקוף ו / או לנסות לעקוף את מערכות החברה, לרבות, אך לא רק, על ידי שינוי בפרטי הרישום או אי מתן ו / או מתן מטעה, לא מדויק או פרטים אישיים ו / או תשלום לא מלאים, או פרטי אימות לחברה, ו / או שימוש בחיבור רשת וירטואלית פרטית;
  • כאשר מקור הכספים ששימש אתכם אינו חוקי ו / או היכן שעסקתם או עשויים לעסוק בפעילות כלשהי הקשורה להלבנת הון, לרבות שימוש בהכנסות הפשע;
  • התעללות במטרה להשיג יתרון לרעת שחקן / ים אחרים ו / או אותנו;
  • כישלון לספק לחברה את כל מסמכי האימות המבוקשים;
  • אספקת מסמכים לא מדויקים ו / או לא תקפים;
  • כאשר לחברה יש חשד סביר כי ניצלת את הענקים הלא הוגנים של החברה על מנת למזער הפסדים, או שביצעת כל פעולה אחרת בחוסר תום לב ביחס לקידום בונוסים המוצע באחד מהאתרים שבבעלות ו / או המופעלים על ידי החברה; אוֹ
  • ניצול מרמה של הבונוסים שלנו הכוללים, אך אינם מוגבלים ל :: (i) פתיחת חשבונות מרובים שלא ניתן להבחין בהם כדי להשיג בונוס מספר פעמים באתר כלשהו, רק הפקדה במהלך פעילות קידום מכירות או פתיחת חשבונות מרובים ברחבי הרשת, (ii) משחק שוב ושוב רק עם משחקים בחינם, או (iii) במקרה של דפוסים חוזרים של הפקדה / פדיון / הפקדה מחדש שנועדו אך ורק להשיג את הבונוס הקשור להפקדה.
 3. "דפוסי משחק לא סדירים" יכללו, אך אינם מוגבלים, לפעילויות הבאות:
  • הימורים שווים, שולי אפס או נמוכים או הימורי גידור
  • הצבת הימורים בודדים או מרובים בשווי של חמישים אחוז ומעלה של בונוס על כל משחק בודד, יד בודדת, הימור יחיד או סיבוב;
  • בניית איזון ושינוי משמעותי של דפוסי משחק; לדוגמא, גודל הימור או הימור, סוגי משחקים ומבני הימור או הימור וכו 'על מנת לעמוד בדרישת ההימור;
  • הצבת הימורים גדולים או הימורים אשר מביאים לרווח משמעותי ולאחריו ירידה בגודל ההימור או ההימור השווה או גבוה מ- 65% מהגודל ההימור הממוצע או ההימור הקודם;
  • שמירת כספי כסף אמיתי בכל סבב משחקים לא שלם על מנת להשתמש בכספי בונוס לפני השלמת המשחק בכסף אמיתי;
  • הכנת הימורים או הימורים גדולים ואז צמצום משמעותי של ההימורים או ההימורים כדי לעמוד בדרישת ההימור;
  • מעבר ממשחק משוקלל נמוך למשחק משוקלל גבוה לאחר זכייה גדולה לצורך עמידה בדרישה;
  • ברולטה, במקרים הבאים: (א) המכסה 24 ומעלה מתוך 37 המספרים הזמינים; (ב) הימור על אדום ושחור; (ג) הימור על סיכויים ואפילו ערבים; (ד) הימור על 1 - 18 או 19 - 36 (כולל); (ה) הימור על כל שלוש העמודות של פריסת הטבלה; (ו) הימור על שלושת העשרות;
  • על בקרה, הימור על בנקאי ושחקן באותה הפיכה;
  • שימוש בהצעות בונוס כחלק מקבוצת לקוחות או סינדיקט;
  • כאשר חשבון או קבוצת חשבונות פועלים באופן שיטתי במטרה להשיג יתרון לרעת שחקן אחר או לבצע מעשה מרמה ביחס לשחקנים אחרים או לנו - למשל על ידי שימוש בטכניקות ספציפיות כדי לרמות שחקנים אחרים או לשחק כקבוצה ;
  • הימור על משחקים עם מצב תכונת הבונוס עם כספי בונוס כדי לבנות ערך, לאבד את הבונוס ואז לפדות מיד את הערך הבנוי באמצעות הפקדה משנית;
  • אסטרטגיות הימורי מרטינגייל;
  • הימורים על כל סכום הכסף האמיתי שלך או על חלק ניכר ממנו בהימורים עם סיכויים נמוכים תוך הצבת הימורים בקזינו ו / או הימורים גבוהים באמצעות סכום הבונוס שלך); ו / או
  • הצבת יותר מ- 25% מההפקדה הראשונית שלך כהימור או הימור אחד.

G. פעולת חשבון

 1. אין זה חוקי להפקיד כסף בחשבונך באמצעים שלא קיבלו רע, ולא תבצע הפקדות כאלה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה מאשר בזאת כי החברה תבדוק את כל העסקאות למניעת הלבנת הון ותדווח על כל עסקאות חשודות לרשויות הרלוונטיות.
 2. שיטות ההפקדה הבאות זמינות להפקדת כספים בחברה: אשראי (לא זמין בבריטניה) וכרטיס חיוב, העברה בנקאית, Neteller, PayviaPhone, Paysafecard, Trustly, Skrill, Sofort, GiroPay, Euteller, WebMoney, Qiwi, Zimpler, אקופייז והעברה מהירה של בנקים. הזמינות של כל אמצעי תשלום תלויה במדינת ההרשמה ובמטבע שבחרת. חשבונך יזוכה בהפקדה רק לאחר אישור ההפקדה על ידי החברה ואמצעי התשלום הרלוונטי; עד לקבלת אישור כזה, חשבונך לא יכלול הפקדה כזו ביתרת החשבון. החברה אינה מעניקה אשראי, ואינה משתתפת, מסדרת, מתירה או מקלה ביודעין על מתן אשראי. להפקדות שבוצעו באמצעות PayviaPhone יש דמי עיבוד של 15% שינוכו מסכום ההפקדה שלך.
 3. למען הסר ספק, אם חשבונך מוסדר על ידי ועדת ההימורים, אינך יכול להשתמש בכרטיסי אשראי להפקדה לחשבונך בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כרטיס אשראי כלשהו שרשום בארנק אלקטרוני או בשירות תשלומים מקוון.
 4. תשומת לבך מופנית לעובדה שהחברה מטילה מגבלות פיקדון מסוימות, על פי שיקול דעתה ובכפוף לביקורות ואימותים שונים שביצעה החברה. אלה עשויים להשתנות לאורך זמן ובהתאם למאפיינים שונים הנוגעים לכל לקוח והפקדה; לדוגמא, Paysafecard - מ £ 10 ל £ 700 לכל פיקדון לאתר.
 5. החברה מחויבת ברישיונה שהונפק על ידי ועדת ההימורים ליידע כל אדם שחשבונו מוסדר על ידי ועדת ההימורים (לקוחות בבריטניה) על מה שקורה לכספים שהחברה מחזיקה בחשבון עבור אדם כזה, ובמידה שבה הכספים מוגנים במקרה של חדלות פירעון. החברה תחזיק את כספי הלקוחות כאמור בחשבון בנק נפרד בכדי שיישמרו מופרדים מחשבונות החברה עצמה, בהתאם לחובותיה הרגולטוריים של החברה. כספים אלה אינם מוגנים במקרה של חדלות פירעון. זה עונה על דרישות ועדת ההימורים להפרדה של כספי לקוחות ברמה: הפרדה לא מוגנת. למידע נוסף ניתן ללחוץ כאן - הגנה על כספי לקוחות.
 6. באחריותך להודיע לחברה באופן מיידי על אמצעי תשלום שאבד או נגנב, או על כל שינוי באמצעי התשלום; כל הפסד ונזק שייגרם עקב כישלונך למסור הודעה מיידית כזו, יישא רק בך, ולא נהיה אחראים לכל הפסד ונזק שכזה.
 7. אינך רשאי להעביר כספים מחשבונך לשחקנים אחרים או לקבל כסף משחקנים אחרים בחשבונך, או למכור, להעביר ו / או לרכוש חשבונות משחקנים אחרים.
 8. אם חשבונך מוסדר על ידי רשות המשחקים במלטה, הוא ייחשב לחשבון לא פעיל אם לא נכנסת לחשבונך במשך תקופה של 12 (שתים עשרה) חודשים. כל חשבון לא פעיל יחויב בתשלום אדמיניסטרטיבי השווה ל -5 (חמישה) אירו לחודש, בתנאי שהחברה הודיעה לך 30 (שלושים) יום לפני שהחשבון שלך לא פעיל, כי ייגבו עמלות כאלה; סכום העמלות המקסימלי שנגרם לפיכך יהיה יתרת חשבונך. אם לא נכנסת לחשבונך במשך תקופה של 30 (שלושים) חודשים, חשבונך ייחשב לחשבון רדום, ובמקרה זה החברה תעביר את יתרת חשבונך (לאחר ניכוי החיובים המוזכרים בסעיף זה. ) אליך, או אם אינך יכול להיות ממוקם באופן משביע רצון - לרשות המשחקים במלטה.
 9. בכל מקרה בו חשבונך הופך לחשבון רדום או לחשבון לא פעיל על פי סעיף G.8 (שאינו חל אם חשבונך מוסדר על ידי ועדת ההימורים), חסום לשימוש נוסף או לסגירה, ומבלי לגרוע מה זכותה של החברה לתפוס ולחלטל את כל הכספים המוחזקים בחשבונך, תוכל ליצור קשר עם החברה בכתובת customerupport@instantgamesupport.com ולהגיש בקשה לפתיחה מחדש של חשבונך ו / או החזרת יתרת חשבונך. למען הסר ספק, החברה אינה מחויבת לקבל את בקשתך, ובקשה כזו תיבחן בהתאם לעובדות ולנסיבות הרלוונטיות ולהוראות תקנון זה.
 10. מובהר בזאת כי סעיפים G.8 ו- G.9 בפרק זה ו 'אינם חלים על חשבון המוסדר על ידי ועדת ההימורים (לקוחות בבריטניה); כל חשבון כזה לא יהפוך ללא פעיל או לרדום.
 11. תוכל לבקש בכל עת לסגור את חשבונך על ידי שליחת דוא"ל לתמיכת הלקוחות של החברה בכתובת customerupport@instantgamesupport.com, אליך יתקשר תמיכת הלקוחות בהתאם על מנת להקל על בקשה כזו.
 12. מצגת היסטוריית המשתמשים המוגדרת כברירת מחדל של החברה מספקת רק חלק מהיסטוריית המשחקים; אם ברצונך לקבל את כל היסטוריית המשחק שלך, אנא פנה לתמיכת הלקוחות של החברה בכתובת customerupport@instantgamesupport.com,
 13. לאחר הימור, לא ניתן לשנות או לבטל אותו.
 14. הימור שהושג לאחר תחילת האירוע (למעט בהימורים במשחק) ו / או הימור שהוכרז לאחר שתוצאת ההימור ידוע, אינו תקף ואינו מזכה אותך בקבלת כל זכייה מהימור כזה; סכום ההימור יוחזר אליך במקרה כזה.
 15. החברה עשויה להציע תכונת פדיון בחלק מההימורים באירועים מסוימים, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. תכונה זו, אם תוצע, תאפשר לך לפדות חלק מההימור שלך או את כולו לפני סיום האירוע עליו הימרת את ההימור. ההחזר המסופק לך בהתאם לתכונת הפדיון ישתנה במהלך האירוע וייקבע על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. איננו מחויבים לספק את תכונת הפדיון בשום אירוע ו / או הימור ואנו יכולים לבטל תכונה זו כליל מבלי להידרש למסור כל הודעה על כך.
 16. תוצאת ההימור מאושרת על ידי החברה בהתאם לתוצאות רשמיות שפורסמו על ידי הגופים השולטים הרלוונטיים המסדרים את האירועים ו / או על פי מקורות מידע חלופיים; במקרה של סתירה בין התוצאות הרשמיות לבין מקורות מידע אחרים, החברה תקבע את תוצאת ההימור. אם החברה לא מצליחה לקבוע את תוצאת ההימור, ההימור יבוטל וההימור יוחזר אליך.
 17. בכפוף לסעיף G.16, החברה תפרסם את תוצאת ההימור באתר, והחשבון יזוכה בזכיות (אם בכלל) תוך 72 שעות מרגע שפרסמה החברה את תוצאת ההימור. במקרה של סתירה בין התוצאות המתפרסמות באתר לבין התוצאות הרשומות במערכות החברה (או במערכות המופעלות מטעם החברה על ידי צדדים שלישיים), אלה יגברו.

ח 'משיכות

 1. אתה רשאי למשוך את יתרת הכסף האמיתי שלך (ההפקדה שלך וכל זכייה שנוצרה מההפקדה) בכל עת - ללא הגבלה, למעט במידת הצורך בכדי לעמוד בהתחייבויות רגולטוריות כלליות.
 2. לפני כל משיכה עליכם לבצע לפחות הפקדה מוצלחת אחת.
 3. כאשר אתה מבקש משיכה, הכספים המבוקשים מועברים לאמצעי / ת התשלום שבהם השתמשת בהפקדה.
 4. במקרה בו אמצעי התשלום שלך אינו זמין למשיכה עקב מגבלות המדיניות של צד שלישי, המשיכה תתבצע לאמצעי תשלום אחר העומד לרשותך.
 5. אם יש לך פיקדונות שטרם נותרו, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לעצור את תשלומי המשיכה עד לקבלת כל האישורים.
 6. אם הבנק או אמצעי התשלום שלך יגבו דמי עיבוד בקשר למשיכה, תשלום האגרה הזה הוא באחריותך.
 7. במקרה בו אנו מפסיקים להציע את שירותינו בתחום שיפוט ספציפי, ניתן לגבות ממך דמי עיבוד סבירים (מעבר לאמור בסעיף ח.6) עם הנסיגה.
 8. באחריותך להודיע לנו באופן מיידי על כרטיס אשראי / חיוב שאבד או נגנב או שינוי פרטים בארנק אלקטרוני; כל הפסד ונזקים הנובעים מכישלון מצידך למסור באופן מיידי הודעה כזו תישא אך ורק על ידך, ולא נהיה אחראים לכל הפסד ונזק שכזה.
 9. המשיכות כפופות לדמי עיבוד בסך 2.50 ליש"ט למשיכה.
 10. מגבלות על משיכות:
  • אשראי ויזה (לא זמין בבריטניה) ומשיכת כרטיסי חיוב אינם זמינים במדינות מסוימות בשל מגבלות מנפיק מקומי.
  • משיכות כרטיסי חיוב באמצעות מאסטרקארד אינן זמינות בשל מגבלות המנפיקות.
  • ניתן להשתמש ב- Skrill, Webmoney ו- Qiwi רק כאופציית משיכה במקרה שתשלום מוצלח בוצע בעבר.
  • שיטות מסוימות זמינות רק במדינות מסוימות ועם מטבעות מסוימים.
  • למידע נוסף אנא צרו קשר עם תמיכת הלקוחות שלנו באמצעות LiveChat או בדואר אלקטרוני בכתובת: customerupport@instantgamesupport.com
 11. אם חשבונך מוסדר על ידי רשות המשחקים במלטה, סכום המשיכה המקסימלי לחשבון הוא (i) 3,000 פאונד לשבוע, ו- (ii) 6,000 פאונד לחודש. במקרה של קופות jackpot מתקדמות, ניתן למשוך את הרווחים בבת אחת בסכום מלא. אנו עשויים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להגדיל את המגבלות הללו לשחקנים המוערכים שלנו.
 12. אם חשבונך מוסדר על ידי ועדת ההימורים (לקוחות בבריטניה), יש לאמת את אמצעי התשלום שלך המשמש להפקדה לפני שניתן יהיה לעבד כל משיכה. יתכן שתתבקש להציג לנו אחד או יותר מהמסמכים הבאים (או מסמכים נוספים שלא מופיעים בהמשך):
  • אם הפקדתך או משיכתה באמצעות כרטיס חיוב אנא ספק את החלק האחורי הקדמי של הכרטיס בו השתמשת אצלנו. עלינו לראות את ארבע הספרות הראשונות והאחרונות של הכרטיס שלך, שמך ותאריך התפוגה שלך. אתה יכול לכסות את 8 הספרות האמצעיות וקוד CVV מטעמי אבטחה.
  • אם הופקדו או נסוגו באמצעות ארנק אלקטרוני אנא ספקו צילום מסך או תמונה של דף הפרופיל של הארנק האלקטרוני המציג את שמכם ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלכם.
  • אם הופקד באמצעות PayViaPhone אנא ספק תמונה של חשבון הטלפון שלך המציג את מספר הנייד בו השתמשת איתנו ואת שמך המלא.
  • אם הופקד בשיטה אחרת, אנא ספק תמונה או צילום מסך של השיטה המציגה את שמך.
 13. במקרה בו אמצעי התשלום שלך אינו זמין למשיכה, המשיכה תתבצע לאמצעי תשלום אחר העומד לרשותך. יתבקש אימות רלוונטי בהתאם לשביעות רצונה של החברה.
 14. אם חשבונך מוסדר על ידי רשות המשחקים במלטה, אנו עשויים לדרוש אימות זהות לפני שנעבד משיכה. יתכן שתתבקש להציג לנו אחד או יותר מהמסמכים הבאים (או מסמכים נוספים שלא מופיעים בהמשך):
  • כרטיס אשראי / חיוב המשמש למימון חשבונך: נדרש עותק ברור וקריא של שני צידי הכרטיס. מטעמי אבטחה, יש לחצות את שמונת המספרים האמצעיים שבחזית הכרטיס ואת הקוד התלת ספרתי בגב עותק הכרטיס.
  • הוכחת כתובת: זה יכול לבוא בצורה של חשבון שירות אחרון או הצהרת כרטיס אשראי המציגה את שמך המלא וכתובתך כפי שמופיעים בחשבונך.
  • הוכחת תעודת זהות: נדרש מסמך זיהוי צילומי תקף על מנת לעבד את המשיכה הראשונה שלך. תעודת הזהות יכולה להיות העתק של דרכון תקף, רישיון נהיגה או תעודת זהות לאומית. השם שלך, התצלום והחתימה שלך צריכים להופיע על העותק שנשלח אלינו. במקרים מסוימים יתכן שתתבקש להחתים את המסמכים שלך ולהחתים אותם על ידי נוטריון או עורך דין מוסמך כהוכחה ללגיטימיות.
 15. אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת לבקש תיעוד נוסף על מנת לזהות ולתמוך במקור הכספים והעושר שלך בו אתה משתמש להפקיד / להמר / לשחק.
 16. אם יתעוררו חששות בנוגע לתיעוד שלך בקשר לאיסור הלבנת הון או נושאים דומים, החברה רשאית לבקש מסמכים נוטריוניים ולהשהות את חשבונך (כולל הקפאת כל הכספים שהופקדו בתוכו) עד להודעה נוספת.
 17. על מנת לבצע משיכה, לחץ על סמל "קופאית" ואחריו אפשרות "משיכה". בחר בשיטת המשיכה המועדפת עליך, מלא את הטופס הרלוונטי לפי שיטת המשיכה שנבחרה, לחץ על "משיכה" ותהליך המשיכה יתחיל.
 18. לידיעתך, כל בקשות לפדיון יופיעו כ"מתנה "למשך 3 ימי עסקים, ובמהלכם תוכל לבטל את הבקשה. על מנת לבטל את בקשת המשיכה שלך, עבור לכרטיסייה "ביטול משיכה" ולחץ על "ביטול" לצד סכום המשיכה שלך.
 19. לאחר 3 ימי עסקים, סטטוס בקשת המשיכה שלך ישתנה ל"עיבוד "ולא תוכל עוד לבטל אותה. תקבל הודעת דוא"ל לאחר שהבקשה שלך נמסרה והכספים הועברו אליך.
 20. לסיוע במשיכות או בכל עניין אחר, אל תהסס לפנות אלינו. השיטות בהן אתה יכול להשתמש בכדי למשוך כספים מחשבונך הן: אשראי (לא זמין בבריטניה) וכרטיסי חיוב, Neteller, Paysafecard, Skrill, Trustly, Ecopayz, Euteller, Qiwi, Webmoney והעברה בנקאית.

I. משחקים אחראים והדרה עצמית

 1. זכרו תמיד כי השירותים מיועדים לבידור האישי שלכם; הם לא נועדו להפוך אותך לעשיר בן לילה ואין נוסחאות זכייה. הקפד לתקצב את הכסף שלך ולהכיר את כללי המשחק. אנו קוראים לך לעיין במידע הזמין בכתובת https://www.gamblersanonymous.org.uk/, http://www.gamcare.org.uk/ או באתרים דומים בכדי להבטיח שאתה מהמר באחריות. יתר על כן, אנו מציעים שתנקוט אמצעים שמטרתם להימור באחריות, כגון טיימרים או צורות אחרות של תזכורות ו / או משך זמן, הימורים והגבלות הפסד בזמן הימורים. אנו מציעים אמצעים הנוגעים למגבלות הפקדה, מגבלות הימור, מגבלות הפסד ומגבלות הפעלה; כל הפחתה במגבלות תיכנס לתוקף באופן מיידי וכל הגדלת המגבלות תארך שבעה ימים (או 24 שעות אם חשבונך מוסדר על ידי ועדת ההימורים) לפני כניסתו לתוקף.
 2. אם חשבונך מוסדר על ידי רשות המשחקים במלטה, אזי כל הפחתה במגבלות תיכנס לתוקף באופן מיידי וכל הגדלה במגבלות כלשהן תימשך שבעה ימים לפני כניסתו לתוקף. אתה רשאי להוציא את עצמך משימוש בשירותים לכל זמן מוגדר או בלתי מוגדר.
 3. אם חשבונך מוסדר על ידי ועדת ההימורים (לקוחות בבריטניה), אזי כל הפחתה במגבלות כלשהי תיכנס לתוקף באופן מיידי וכל הגדלה במגבלות כלשהן תימשך 24 שעות לפני כניסתו לתוקף. אתה רשאי להוציא את עצמך משימוש בשירותים לתקופה מינימלית של בין שישה חודשים ל -12 חודשים (ניתן להארכה לתקופה אחת או יותר של לפחות שישה חודשים כל אחד).
 4. בנוסף, אנו מציעים אפשרויות של הכללה עצמית וקירור (כמפורט יותר בפרק זה). אנו מבקשים גם להפנות את תשומת ליבך לקיומה של תוכנה המונעת ממחשב בודד גישה לאתרי הימורים מקוונים, כגון www.cyberpatrol.com או www.gamblock.com
 5. כל בקשת אי הכללה יכולה להיעשות באמצעות סעיף המשחקים האחראי בממשק הלקוח או על ידי פנייה לתמיכת הלקוחות שלנו באמצעות (customerupport@instantgamesupport.com), בהתאם להחלטתך להינתן לחברה. לפני שתאשר את בקשתך להדרה עצמית, יימסר לך מידע בדבר השלכות ההדרה העצמית. אם תחליט להיות מחוץ לכלל עצמך, אנו ממליצים לך לשקול להרחיב את ההדרה העצמית שלך גם למפעילי הימורים מרוחקים אחרים המשמשים אותך כרגע. כל הימור שלא נקבע בעת החרגתך העצמית יוסדר בדרך הרגילה, על פי לוחות הזמנים הרגילים, ואם יחול לאחר מכן, הרווחים ששולמו לך. לא ניתן לבטל כל חסימת חשבון בחריגה עצמית במהלך תקופת ההחרגה העצמית המוסכמת.
 6. בעקבות בקשתך לא לכלול את עצמך: (i) חשבונך ייסגר וכל הכספים המוחזקים בחשבונך יוחזרו אליך; (ii) בהקדם האפשרי לאחר הגשת בקשה לביטול עצמך לחברה, תפסיק לקבל חומרי שיווק הקשורים לשירותים; בתנאי, עם זאת, הדבר לא יתרחב גם לשיווק גורף שממוקד לאזור גיאוגרפי מסוים ושבו לא היית נכלל ביודעין.
 7. אם חשבונך מוסדר על ידי רשות המשחקים במלטה, אז ללא קשר למשך תקופת ההחרגה העצמית שלך, בתום תקופת אי הכללה עצמית כזו, ההדרה שלך תסתיים ותאפשר להתחיל להמר עם החברה. ולקבל גם חומרי שיווק.
 8. אם חשבונך מוסדר על ידי ועדת ההימורים (לקוחות בבריטניה), בסוף תקופת ההדרה שלך, הכללה עצמית כזו תישאר במקום אלא אם תנקוט פעולה חיובית בכדי להמר שוב (בכפוף תקופת הדרה עצמית מינימלית של שישה חודשים), ולא תקבל שום חומר שיווקי אלא אם נקטת פעולה חיובית על מנת להמר שוב והסכמת לקבל חומרי שיווק כאלה. הפעולה החיובית על מנת להמר שוב חייבת להיות מלווה בתקופת צינון של יום אחד לפני שתאפשר לך להמר שוב.
 9. בבקשת ההדרה העצמית, אתה מסכים למסור פרטים אישיים מלאים ומדויקים, בעתיד ובעתיד, כך שניתן יהיה להגביל את הגישה / השימוש שלך באתר ובשירותים. אם תבחר להחריג את עצמך, אנו נשתמש בכל המאמצים הסבירים בכדי להבטיח שנציית להדרה העצמית שלך. עם זאת, בהסכמתך להדיר את עצמך, אתה מקבל שיש לך חובה מקבילה לא לחפש לעקוף את ההדרה העצמית. לפיכך, אין לנו כל אחריות או אחריות לכל השלכות או הפסדים שלאחר מכן שנגרמו כי אתה עלול לסבול או להיגרם אם תתחיל או תמשיך להמר באמצעות חשבונות מקוונים נוספים שבהם שינית את אחד מפרטי ההרשמה או שאתה מספק מטעה, לא מדויק או שלם מפרט או מבקש אחרת לעקוף את ההדרה העצמית שהוסכמה. כל אי הכללה עצמית, פסק זמן או כל פעולה דומה תהיה תקפה בכל האתרים המופעלים על ידי החברה.
 10. אם אינך בטוח אם לא לכלול את עצמך מהאתר, שאל את עצמך את הדברים הבאים:
  1. האם אובחנתם בעבר כהפרעה ממכרת?
  2. האם אתה מהמר בהשפעת אלכוהול או חומרים אחרים?
  3. האם הימורים מפריעים לחיי היומיום שלך?
  4. האם אתה מנסה להחזיר הפסדים קודמים על ידי הימורים נוספים?
   אם ענית 'כן' לאחת או יותר מהשאלות שלמעלה, מומלץ מאוד לפנות לצוות תמיכת הלקוחות ולבקש להדיר אותם וכן לפנות לעזרה מקצועית.
 11. אם חשבונך מוסדר על ידי ועדת ההימורים (לקוחות בבריטניה), אתה רשאי לבקש פסק זמן מהימורים, שזו תקופת התקררות של בין 1 ל -42 יום. יש להגיש בקשה לתקופת פסק זמן דרך האתר ללקוח הקזינו תחת סעיף ההימורים האחראי. לאחר סיום תקופת הצינון, תתאפשר להתחיל להמר עם החברה ולקבל גם חומרי שיווק.
 12. אתה יכול להגדיר מסגרת זמן לבדיקת מציאות דרך מסך המשחקים האחראי. לאחר קביעתו, הזמן שחלף מאז שהתחלת לשחק את המשחקים באותה הפעלה יופיע על המסך ("ספירת הזמן"). לאחר שספירת הזמן תגיע למסגרת הזמן של בדיקת המציאות שקבעת, תימנע ממך להמשיך לשחק במשחקים במהלך אותה הפעלה עד שתאשר שאתה רוצה להמשיך לשחק במשחקים. אם אתה מאשר שאתה רוצה להמשיך לשחק במשחקים, ספירת הזמן עד לבדיקת המציאות הבאה תתאפס, והתהליך הנ"ל יתחיל מחדש. התחלה של מושב חדש תגרום גם לאיפוס זמן הזמן. בכל נקודת זמן, אתה רשאי לשנות ו / או לבטל את מסגרת הזמן של בדיקת המציאות, ושינוי או ביטול כאמור ייכנסו לתוקף באופן מיידי (ובמקרה של שינוי, יאפסו את מספר הזמן).

מדיניות בונוס

 1. לאחר ביצוע הפקדה זכאית בהתאם לקידום המוצע על ידי האתר, תקבל מיד בונוס הפקדה. בונוס ההפקדה, בצורת כספי בונוס, הימורים בחינם ו / או ספינים בחינם, יופיע במאזן הבונוס שלך.
 2. הפקדות שנעשו באמצעות Skrill אינן כלולות בהצעות הבונוס.
 3. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להחריג משחקים מסוימים מהאפשרות לשחק בכספי בונוס - בתנאי שניידע אותך מראש על אי הכללות כאלה.
 4. בנוסף, אנו עשויים להציע לך בונוס חינם, בצורה של כסף בונוס, הימורים בחינם ו / או ספינים בחינם. הבונוס החינמי יופיע ביתרת הבונוס שלך.
 5. כאשר אתר מספק בונוס לרישום, לאחר שתירשם לאתר, הזן פרטים אישיים תקפים ותפעיל את חשבונך, אתה זכאי לקבל את בונוס ההרשמה; מסופק אך ורק אם אתה רשום חדש ומעולם לא היה לך חשבון באתר. ניתן לספק את בונוס ההרשמה בצורה של כסף בונוס, הימורים בחינם ו / או ספינים בחינם. בונוס ההרשמה יופיע ביתרת הבונוס שלך. כל שחקן יכול לקבל בונוס הרשמה אחד בלבד בכל אתר.
 6. כל שחקן יכול לקבל עד 5 (חמישה) בונוסי רישום ובונוס אחד (אחד) לקבלת פנים ברשת החברה. בנוסף כל שחקן יכול לקבל עד 5 (חמישה) בונוסי הימור בחינם בחשבון שלהם.
 7. ההימור שלך מנוכה תחילה מיתרת הכסף האמיתי. כאשר הכסף האמיתי שלך ביתרה שלך הוא אפסי, ההימור יתבצע מיתרת הבונוס שלך. אם ההימור שתבצע גבוה מסכום הכסף האמיתי ביתרה שלך, ההימור יורכב מסכום הכסף האמיתי ביתרתך ויתרת ההימור - מיתרת הבונוס שלך. כל זכייה מהימור כזה תחולק בין כסף אמיתי ליתרת בונוס בהתאם לסכום הכסף האמיתי ויתרת הבונוס המשמשת בהימור כזה. אם, בשלב מאוחר יותר, הכסף האמיתי שלך ביתרה שלך גבוה מאפס, כל הימור שתבצע מאותו שלב יהיה שוב מהכסף האמיתי שביתרה שלך.
 8. רק הימורים שנעשו בכספי בונוס יתרמו לדרישת ההימור החלה בסעיפים J.19 ו- J.20 ו- J.21 ("הדרישה"). רק הימורים שנעשו לאחר ההפקדה המוצלחת הראשונה יתרמו לדרישה. הימורים שנעשו בכסף אמיתי לא יחשבו עם הדרישה. אם יש לך יותר מבונוס פעיל אחד, הרווחים והתרומה לדרישה מחולקים בין בונוסים אלה על פי הסכום הראשוני של כל בונוס. לדוגמא, אם יש לך שלושה בונוסים פעילים, הסכום הראשוני של הראשון היה של 2 אירו, של השני היה של 3 אירו, והשלישי היה של 1 אירו, אז הרווחים והדרישה יחושבו בהתאם לפיצול 2-3-1.
 9. רק 5% (חמישה אחוזים) מההימורים הממוקמים בכל גרסאות פוקר הווידאו ו / או פוקר וידאו פאוור ייספרו בדרישה; רק 10% (עשרה אחוזים) מההימורים הממוקמים בכל הגרסאות של בלאק ג'ק, בקרטה, רולטה, משחקי שולחן פוקר ו / או משחקי קופה, ייספרו בדרישה.
 10. המשחקים הבאים לא יתרמו לדרישה: Cool Buck, Cool Buck 5 Reels, Dragon Dance, Book of Oz, Bookie of Odds, Bikini Party, Koi Princess, Ozzy Osbourne, Bonanza, Diamond Mine, Beehive Bedlam, Fruit Blast, Epic אבני חן, 1429 ים לא ידוע, רוח הג'ונגל, סודות חג המולד, אגדות האסטרו: ליירה ואריון, ממלכת נטושה, פינוק האופה, עין הקרקאן, אגדת הזהב, הוגו 2, מזל זווית, חיות מחמד משתוללות, זעם לעושר, סלילי רטרו , סלילי רטרו - Diamond Glitz, Retro Reels - Extreme Heat, Robin Hood, Robin Hood Shifting Riches, Stardust, The Wish Master, Tomb Raider - Secret of the Sword, Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tower Quest, Untamed Bengal Tiger, Untamed פנדה ענקית, חבילת זאב לא מאולפת, מהדורה מיוחדת של גלגל העושר, גלגל העושר, סליל רוש 2, ג'ק האמר 2, זאב גדול רע, סטארמניה, ראגנארוק, סופת שלגים. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף, מעת לעת, משחקים נוספים לרשימת המשחקים הנ"ל אשר לא יתרמו לדרישה.
 11. בכפוף להוראות סעיף זה, בונוס אחד בלבד יכול להיות פעיל במקביל. כל שאר הבונוסים (שמור בספינים בחינם ובהימורים בחינם) ייחשבו כ"בונוסים ממתינים ", כאשר דרישות ההימור הרלוונטיות שלהם יחלו רק לאחר שתתקיים הדרישה בגין הבונוס הפעיל במלואה, או אם הבונוס הפעיל פג או מבוטל מכל סיבה שהיא; בנוסף, אם כספי הבונוס שלך יורדים מ- £ 0.50, הבונוס הממתין הבא (אם קיים) יהפוך פעיל במקביל לבונוס הנוכחי. לא ניתן להמר על כל בונוס בהמתנה (שמור על ספינים בחינם והימורים בחינם) והוא לא יופיע ביתרת הבונוס לפני הפיכתו למעט, למעט המקום בו כספי הבונוס יורדים מ- 0.50 ליש"ט. סדר הפעילות של בונוסים בהמתנה (שמור על ספינים בחינם והימורים בחינם) יהיה פעיל על בסיס זמן ההענקה להם. באפשרותך להפעיל בונוס בהמתנה על ידי ביטול הפעילות והבונוסים הממתינים לפני הבונוס הממתין שברצונך להפעיל.
 12. אם ברצונך לבטל בונוס, ניתן לבצע את הביטול בכרטיסייה חשבון> לשונית היסטוריית בונוס; במקרה כזה זכיות הבונוס יוסרו גם כן ולא יומרו לכסף אמיתי.
 13. אתה רשאי למשוך את יתרת הכסף האמיתי שלך (ההפקדה שלך וכל זכייה שנוצרה מההפקדה) בכל עת. עם זאת, כל בקשה למשיכת כספים מיתרת הכסף האמיתי שלך לפני השלמת הדרישה תביא להסרת כספי הבונוס מיתרת הבונוס שלך במלואה והם לא יומרו לכסף אמיתי; כל בונוסים ממתינים יוסרו גם כן.
 14. אתה תהיה האחראי הבלעדי לתשלום כל המסים הרלוונטיים שיוטלו ביחס לקבלת כספי הבונוס.
 15. מבצע הבונוס עשוי להיות כפוף לתנאים והגבלות ספציפיים לקידום, המסופקים לך בחומרי השיווק הרלוונטיים, אותם יש לקרוא יחד עם תנאים והגבלות אלה.
 16. במקרה שהחברה תראה כי פעלת בחוסר תום לב ביחס לבונוס ו / או ניסית לעשות שימוש לרעה בבונוס, אתה תהיה זכאי לקבל את כספי הבונוס. התעללות כוללת, אך אינה מוגבלת, ניסיון ליצור יתרון לא הוגן, רישום חשבונות מרובים ברשת החברה על מנת לנצל כל בונוס, ו / או קבלת הבונוס, הימור, לבד או יחד עם אחרים, באופן המספק רווחים מובטחים ללא קשר לתוצאת ההימור.
 17. כל הפרה לא מבוטלת של פרק זה תזכה את החברה בביטול וביטול כספי הבונוס, וחשבונך עשוי להיסגר.
 18. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות פרק זה, לבטל, לשנות או להשעות כל הצעה וכל מבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת - בגין כל בונוס שטרם הוענק לך. כל הבונוסים הניתנים לפני השינוי לא יושפעו. התנאים וההגבלות ומדיניות הבונוס החלים על כל בונוס שמתקבל על ידך הם התנאים וההגבלות ומדיניות הבונוס שלו שנמצאים בתוקף בזמן בו אתה נרשם לקידום אליו מתייחס הבונוס. שום דבר בסעיף זה אינו מגביל כל זכות ו / או תרופה אחרת המוענקת לנו.
 19. בונוס כסף בחינם
  • כל בונוסי הכסף החופשיים והזכיות המופקות מהם הם חלק מכספי הבונוס.
  • כספי הבונוס ממענק כסף בחינם יומרו לכסף אמיתי רק לאחר שהימרו פי 50 (חמישים) מסכום הבונוס הראשוני ("הדרישה"). יש לעמוד בדרישה במלואה תוך 30 (שלושים) יום מרגע זיכוי הבונוס לחשבונך, אחרת כספי הבונוס יוסרו מיתרת הבונוס שלך במלואה ולא יומרו לכסף אמיתי; לצורך זה, התקופה בה הבונוס הוא בונוס ממתין נחשבת כחלק מאותה תקופה של 30 (שלושים) יום.
  • המרת כספי הבונוס מבונוס כסף בחינם לכסף אמיתי מוגבלת בסכום השווה פי 3 (שלוש) מהסכום הראשוני של הבונוס. כל סכום מכספי הבונוס העולה על מגבלת ההמרה לא יומר לכסף אמיתי ויוסר מיתרת הבונוס שלך.
 20. ספינים בחינם
  • הרווחים המופקים מהספינים החופשיים נחשבים לסכום הראשוני של הבונוס הרלוונטי.
  • כספי הבונוס מבונוס ספין בחינם יומרו לכסף אמיתי רק לאחר שהימרו פי 50 (חמישים) מהסכום הראשוני של אותו בונוס (כלומר, הרווחים שהופקו מהספינים החופשיים המקוריים) ("הדרישה"). יש לעמוד בדרישה במלואה תוך 7 (שבעה) ימים מרגע זיכוי הבונוס לחשבונך, אחרת כספי הבונוס יוסרו מיתרת הבונוס שלך במלואה ולא יומרו לכסף אמיתי ולא תהיה זכאי הסיבובים החינמיים; לצורך זה, התקופה בה הבונוס הוא בונוס בהמתנה נחשבת כחלק מאותה תקופה של 7 (שבעה) ימים.
  • המרת כספי הבונוס מבונוס ספין חינם לכסף אמיתי מוגבלת בסכום של 20 פאונד. כל סכום מכספי הבונוס העולה על מגבלת ההמרה לא יומר לכסף אמיתי ויוסר מיתרת הבונוס שלך.
 21. הימורים בחינם
  • הרווחים שנוצרו מההימורים החופשיים (פחות סכום ההימורים החופשיים שהימרו) יתווספו לכספי הבונוס שלך.
  • כספי הבונוס מבונוס על הימור בחינם יומרו לכסף אמיתי רק לאחר הימורים של 10 (עשר) זמן הסכום הראשוני של אותו בונוס (כלומר, הרווחים שהופקו מההימור החופשי המקורי) ("הדרישה"). יש לעמוד בדרישה במלואה תוך 7 (שבעה) ימים מרגע זיכוי הבונוס לחשבונך, אחרת כספי הבונוס יוסרו מיתרת הבונוס שלך במלואה ולא יומרו לכסף אמיתי ולא תהיה זכאי ההימורים החופשיים; לצורך זה, התקופה בה הבונוס הוא בונוס בהמתנה נחשבת כחלק מאותה תקופה של 7 (שבעה) ימים. על האירוע שעליו מהמרים את ההימור החופשי ו / או כספי הבונוס להסתיים ולהביא לתוצאה לפני פקיעת הבונוס לצורך הדרישה של 7 (שבעה) ימים.
  • המרת כספי הבונוס ממענק הימור חינם לכסף אמיתי מוגבלת בסכום של 20 ליש"ט. כל סכום מכספי הבונוס העולה על מגבלת ההמרה לא יומר לכסף אמיתי ויוסר מיתרת הבונוס שלך.

K. סמכויות וסמכויות החברה

 1. החברה תעשה מאמצים סבירים מסחרית כדי למנוע כל תקלה בפעילות האתר וכל שגיאה בגין אירועים ו / או הימורים, לרבות, אך לא רק, שגיאות בסיכויים, שמות המשתתפים באירועים, נכות ו / או כל רכיב אחר בהימור. עם זאת, בכל מקרה של כשל טכני (או כל שגיאה אחרת) במערכות האתר מכל סיבה שהיא שהיא, החברה תהיה רשאית לבטל את השתתפותך בכל אחד מהמשחקים, שעניינם התקלה. במקרה כזה, האחריות והאחריות שלנו יוגבלו רק לדמי ההשתתפות ו / או לסכום ההימור ששולם על ידך בגין השתתפות במשחק כזה, וחשבונך יזוכה בדמי השתתפות כאמור ו / או בהימור בהתאם.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, להפסיק, לשנות או להשעות את השירותים אם מסיבה כלשהי, השירותים אינם יכולים להתנהל כמתוכנן, כולל, אך לא מוגבל, להדבקה בנגיף מחשב, באגים, התערבות מטופלת או בלתי מורשית, הונאה, טכנית. כשלים או כל גורם אחר שאינו בשליטת החברה. אם שגיאות כלשהן מביאות להענקת זכיות אליך או להגדלת זכיות המגיעות או ששולמו לך, לא תהיה זכאי לזכיות אלה. תודיע מיד לחברה על הטעות ותחזיר כל זכייה שזוכתה לחשבונך בטעות לחברה (לפי הוראות החברה) או שהחברה רשאית, לנכות סכום השווה לאותם זכיות מחשבונך או לקזז סכום כזה כנגד כל כסף שהחברה חייבת לך.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, להפסיק, לשנות או להשעות את שירותיה עבורך לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתחשב בכך שהחברה תעביר לך הודעה ברורה בכתב על החלטתה; בתנאי שהדבר לא ישפיע על זכויות שכבר הוענקו לך.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל, לסרב או לבטל כל הימור, הימור או הימור אחר שבוצעו על ידך או באמצעות חשבונך, וכן לבטל כל משחק (ללא קשר לשאלה אם ביטול כזה נבע מפעולות מצידך או של צד שלישי כלשהו. ), כאשר החברה סבורה כי כל פעולה של מרמה או כל פעולה אחרת של חוסר תום לב נעשתה נגד החברה או צד ג 'כלשהו; לרבות, אך לא רק, אם החברה חושדת באופן סביר כי שלמות האירוע הוטלה בספק, בין אם על ידי כל אדם שקשור אליך ו / או על ידי צד ג 'כלשהו (חשד כזה עשוי להתעורר על בסיס הגודל) , נפח, מספר ו / או דפוס הימורים שהונחת על ידך ו / או אנשים אחרים מול החברה ו / או עם צדדים שלישיים וכן כל חקירה שיזמה הרשויות הרלוונטיות ו / או מארגן האירוע או גוף הספורט); בנסיבות כאלה תהיו זכאים לקבל רק את סכום דמי ההשתתפות ו / או ההימור ששולמו על ידכם בגין השתתפות במשחק כזה, חשבונכם יזוכה בהתאם ולא תהיו זכאים לזכיות כלשהן מהמשחק הרלוונטי, ו אם שולמו לך זכיות כאלה, החברה תפחית את יתרתך בסכום הזכיות כאמור (ואם יתרת החשבון אינה מספקת, תשיב לחברה את הסכום הנותר). אם אתה מנותק מהאינטרנט בזמן שאתה משחק במשחקים (לא באמצעות ניתוק מכוון מצדך מכל פעולה אחרת של חוסר תום לב), תוצאות המשחקים ויתרת חשבונך יישמרו כפי שהיו לפני ניתוק כזה. החברה תנקוט בכל האמצעים הסבירים בכדי להבטיח שאם אתה חווה הפרעות ו / או קשיים טכניים בכל משחק כלשהו, לאחר שביצעת הימור, אתה תהיה רשאי לחדש את המשחק ולשחזר את המשחק כפי שהיה לפני ההפרעה ו / או קשיים טכניים התרחשו. אם שחזור כזה אינו אפשרי, החברה תבטיח את סיום המשחק, תחזיר את ההימור לחשבונך, תיידע מיד את רשות המשחקים במלטה או את ועדת ההימורים, לפי העניין, ותמנע מלהתחיל שוב במשחק אם מצוין כי הכשל שהתרחש עשוי להתרחש מחדש.
 5. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לשנות או להפסיק, מעת לעת, את כל אחד מהשירותים, ו / או בונוסים ו / או מבצעים ו / או להציג משחקים, שירותים, בונוסים ו / או משחקים חדשים. או קידומי מכירות - בתנאי שלא נעשה מעשה כזה למפרע. כל הבונוסים הניתנים לפני השינוי לא יושפעו. לא נהיה אחראים לכל הפסד שנגרם לך כתוצאה משינויים שבוצעו ולא תהיה לך כל טענה כלפינו בעניין זה.

L. הסתייגויות הנוגעות לאחריותנו

 1. איננו אחראים לכל שגיאה, מחדל, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בהפעלה או בהעברה, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה לא מורשית לנתונים או מידע או שינוי ולכל הפסד ישיר או עקיף הנובע מאלה. התרחשויות. איננו אחראים לכל בעיה או תקלה טכנית של רשת או קווים כלשהם, Wi-Fi, Bluetooth, מחשבים, מערכות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה או דוא"ל בגלל בעיות טכניות או עומסי תנועה באינטרנט או בכל אתר אינטרנט, אתר סלולרי או יישום סלולרי. לא נהיה אחראים או אחראים כלפיך במקרה של שגיאות במערכת או תקשורת, באגים או נגיפים הנוגעים לשירותים ו / או לחשבונך או אשר יגרמו לפגיעה בחומרה שלך ו / או בתוכנה ו / או בנתונים שלך.
 2. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי בגין אובדן רווחים, הכנסות, נתונים או שימוש שייגרם לך או לצד שלישי כלשהו, בין אם בפעולה בגין חוזה או עוולה, הנובעת מ הגישה, או השימוש באתר, בשירותים ו / או אחרת.
 3. אנו לא מצהירים על התאמת, אמינות, זמינות, מועד ודיוק המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים ו / או המוצעים באתר לכל מטרה שהיא. כל המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים ניתנים "כמות שהם" ללא אחריות מכל סוג שהוא. אנו מתנערים בזאת מכל האחריות ביחס למידע, תוכנה, מוצרים ושירותים הכלולים או המוצעים באתר, בין אם מפורשים ובין אם מרומזים.
 4. לא תהיה לנו כל אחריות ביחס לכל נזק או אובדן שנגרם עקב הסתמכות, מכל סוג שהוא, על המידע או על כל פרסום או תוכן אחר המופיע באתר, ואתה מוזמן לאמת את המידע המתפרסם באתר.
 5. לא נהיה אחראים או אחראים לכל פעולה או מחדל של ספק שירותי האינטרנט או של כל צד שלישי אחר אשר מספק לך גישה לאתר או לשירותים.
 6. אתה מאשר ומסכים שמחולל מספרים אקראי יקבע את האירועים שנוצרו באקראי הנדרשים בקשר עם השירותים וכי התוצאה כפי שהתקבלה על ידיך מתנגשת עם התוצאה המוצגת בשרת החברה (או שרתים המופעלים מטעם החברה על ידי צדדים שלישיים), התוצאה המוצגת בשרת החברה (או בשרתים המופעלים מטעם החברה על ידי צדדים שלישיים) תקבל עדיפות בכל הנסיבות. אתה מבין ומסכים כי רישומי החברה (או הרשומות המתוחזקות מטעמה) יהיו הסמכות הסופית בקביעת תנאי השימוש שלך בשירותים.
 7. אתה תשתמש באתר ובשירותים על אחריותך בלבד, ולא נהיה אחראים לכל נזק או אובדן שייגרם לך כתוצאה משינויים, שיפור, סיום, השעיה או הפסקת האתר או כל אחד מהשירותים. לא נהיה אחראים לכל נזק או אובדן שייגרם לך כתוצאה מהשימוש שלך או מהסתמכותך על התוכן של כל אתר, אתר סלולרי ו / או יישום סלולרי שאליו מופיעים קישורים באתר.
 8. האתר, השירותים, תכני האתר והתוכנה המשמשים בקשר אליו ניתנים "כפי שהם", ואנחנו לא נותנים שום אחריות או הצגה, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת (בין אם על פי חוק, חוק או אחר), כולל אך לא מוגבל למשתמע אחריות ותנאי סחירות, איכות מספקת, התאמה למטרה מסוימת, שלמות או דיוק, אי-הפרה של זכויות צד ג 'או של חוקים ותקנות חלים לגבי האתר, השירותים, תוכן האתר והתוכנה המשמשת בקשר לכך , או שהאתר, השירותים, תוכן האתר והתוכנה המשמשים בקשר אליהם יהיו ללא הפרעה, מתוזמנים, מאובטחים או נטולי שגיאות, או כי פגמים יתוקנו, או יהיו נקיים מווירוסים או באגים או באשר לתוצאות או דיוק כל מידע דרך האתר או השירותים.

מ. קניין רוחני

 1. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (כלומר, פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, לוגו, שמות מסחריים, ידע או כל זכות קניין רוחני אחרת) הנוגעים לאתר, וכל תכולתו (כולל, אך לא מוגבלת לתוכניות, קבצים, וידאו, שמע, תמונות, גרפיקה, תמונות, טקסט ותוכנה) ו / או שירותים (ביחד "הזכויות"), הם ויישארו נחלתם הבלעדית והבלעדית של החברה ו / או כל של נותני הרישיון שלה. אינך רשאי להשתמש באף אחת מהזכויות ללא אישור מפורש מראש ובכתב של החברה, אלא על פי תנאים והגבלות אלה, ולא תעשה באמצעות השימוש בשירותים או בדרך אחרת זכויות כלשהן בזכויות כלשהן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חל איסור מוחלט על: (ט) להעתיק. הפצה מחדש, פרסום, הנדסה לאחור, פירוק, פירוק, שינוי, תרגום או ביצוע כל ניסיון לגשת לקוד המקור של השירותים ו / או האתר, (ii) יצירת עבודות נגזרות של קוד המקור; (iii) מכירה, הקצאה, רישוי, רישוי משנה, העברה, הפצה של השירותים, ו (iv) העמדת השירותים ו / או האתר לרשות צד ג 'כלשהו.

נ.תמיכת לקוחות

 1. אתה רשאי ליצור קשר עם החברה בכל מה שקשור לאתר ו / או לשירותים בכל עת באמצעות תמיכת הלקוחות שלנו, הזמינה בכתובת customerupport@instantgamesupport.com
 2. כל תקשורת עם תמיכת הלקוחות של החברה תטופל בזהירות מירבית וללא כל דיחוי על ידי נציגי תמיכת הלקוחות של החברה ותועבר לאנשים הרלוונטיים במידת הצורך.
 3. החברה לא תסבול התנהגות פוגענית כלשהי שתוצג על ידך כלפי עובדי החברה. במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, רואה שהתנהגותך, באמצעות טלפון, צ'אט חי, דוא"ל או אחרת, הייתה פוגענית או בגנאי כלפי כל אחד מעובדי החברה, החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות את חשבונך (כולל הקפאת כל הכספים שהופקדו בתוכו) ולבטל את כל הבונוסים, הזכיות וזכיות הבונוס בחשבונך.

O. תלונות ומחלוקות

 1. אם יש לך סיבה להתלונן על משהו, אנא צור איתנו קשר בכתובת claims@instantgamesupport.com. אנו נעסוק בתלונתך וכל המחלוקות יטופלו במהירות ובסבירות האפשרית.
 2. אם חשבונך מוסדר על ידי ועדת ההימורים (לקוחות בבריטניה), אתה רשאי להגיש תלונות למשך 6 חודשים מיום האירוע בו אתה מגיש תלונה.
 3. אם חשבונך מוסדר על ידי ועדת ההימורים (לקוחות בבריטניה), אנו מאשרים את קבלת התלונה שלך תוך 24 שעות ונדאג שכל תהליך התלונות יימשך לא יותר משמונה שבועות ממועד הגשת התלונה הראשונית כנדרש על ידי הוראת קוד SR 6.1.1.2, ובנקודה זו החברה תפנה אליך ותפרט את ההחלטה הסופית בתלונה, וקבעה כי זהו סופו של תהליך התלונות יחד עם הדרך להסלים את תלונתך לגורם ADR עצמאי אם ברצונך לעשות זאת. כך.
 4. אם איננו יכולים ליישב תלונה או סכסוך באף מהנהלים הפנימיים שלנו, אתה רשאי להפנות את המחלוקת לגורם חלופי ליישוב סכסוכים (ADR). ישות ה- ADR הרלוונטית היא שירות השיפוט העצמאי (IBAS) ללא תשלום. תוכל ליצור קשר עם IBAS באופן הבא:
  או באמצעות טופס שיפוט מקוון הזמין בכתובת http://www.ibas-uk.com בדף הבית - ניתן לבקש טופס גם דרך הטלפון (מספר טלפון 0207 347 5883).
  לחלופין לקוחות יכולים גם לכתוב ל:
  שירות שיפוט עצמאי להימורים
  ת.ד 62639
  לונדון
  EC3P 3AS

פ 'שונות

 1. תנאים והגבלות אלה והקשר בינך לביננו יוחלו על ידי חוקי מלטה, ויפורשו ויתפרשו בהתאם, ואתה נכנע באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים במלטה ביחס לכל סכסוך הנוגע ל תוקף, הפרה, פרשנות, ביצוע או אחרת הנובעים מתנאים והגבלות אלה או בקשר עם היחסים בינך וביננו. עם זאת, בתנאי ששום דבר במסגרת התנאים וההגבלות הללו לא יכלול את תחולתם של חוקי אנגליה לגבי כל מה שחל על רישיון ועדת ההימורים של החברה.
 2. החברה רשאית, בכל עת, לקזז יתרות חיוביות בחשבונך כנגד כל סכום שאתה חייב לחברה.
 3. החברה רשאית להעביר או להקצות את כל זכויותיה וחובותיה להלן לצד שלישי כלשהו; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ו / או כל אחד מהשירותים עשויים להיות מופעלים על ידי צדדים שלישיים. אינך רשאי להעביר, להקצות או להתחייב בכל דרך שהיא, לזכויותיך או חובותיך במסגרת תנאים והגבלות אלה.
 4. אלא אם כן צוין במפורש בתנאים אלה, שום דבר בתנאים אלה לא: (ט) יתפרש כיוצר שום סוכנות, הסדר, אמון ביחסי אמונים או כל קשר דומה בינך לבינינו; (ii) ליצור או להקנות זכויות או הטבות לצד שלישי כלשהו, ו / או (iii) להעניק לך כל אינטרס ביטחוני בכל נכס של החברה, כולל (אך לא מוגבל) לכל סכום המוחזק בחשבונך.
 5. אנו עשויים לספק לך הודעות ביחס לתנאים וההגבלות הללו או בקשר אליהם בדואר אלקטרוני ו / או דרך האתר, והודעה כזו תחשב כמקבלת על ידיך תוך 24 שעות מרגע שנשלחה אליך ב באופן האמור.
 6. שום כישלון או עיכוב מצדנו במימוש זכות כלשהי, סמכות או סעד לפיו, לא יפעלו כוויתור עליהם, ואף מימוש יחיד או חלקי כלשהו של זכות, סמכות או תרופה כאמור לא ימנע כל מימוש אחר או נוסף של זה או מימוש כלשהו. זכות אחרת, כוח או תרופה.
 7. אם הוראה כלשהי בתנאים ובהגבלות זו נתונה על ידי בית משפט בסמכות שיפוט להיות בלתי ניתנת לאכיפה על פי החוק החל, אזי הוראה כזו לא תיכלל מהתנאים וההגבלות הללו ויתרת תנאים והגבלות אלה יפורשו כאילו הוראה כזו הייתה כלול כך ויהיה ניתן לאכיפה בהתאם לתנאיו; עם זאת, בתנאי שבמקרה כזה תנאים ותנאים אלה יפורשו כך שיישאו תוקף, במידה הגדולה ביותר ותואמת את החוק הרלוונטי, למשמעותה ולכוונתה של ההוראה שלא נכללה כפי שנקבעה על ידי בית משפט כזה המוסמך. .

ש. פערים בשפה

 1. התנאים וההגבלות נוסחו בשפה האנגלית. במקרה של אי-התאמה בין המשמעויות של גרסאות מתורגמות כלשהן של תקנון זה לבין הגרסה בשפה האנגלית, המשמעות של הגרסה בשפה האנגלית תשלט.

גרסה 1.2.9 - 14.07.2020

תקף עד להודעה חדשה