lắng đọng

Để bắt đầu chơi tại lucks Casino, hãy làm theo 3 bước đơn giản để đăng ký.

Một khi bạn đã được đăng ký, đăng nhập và đặt cọc để chơi cho tiền thật. Trình tự đúng là biểu tượng “Thủ quỹ” tiếp theo là “Tiền đặt cọc”. Bạn có thể tận dụng chế độ ưu tiên thanh toán của bạn. Hoàn thành tất cả các chi tiết với các thông tin chính xác và bấm Tiền đặt cọc.

Bạn sẽ phải trả chống lại chế độ thanh toán và số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản casino của bạn. Theo chính sách của ngân hàng, bạn sẽ nhận được email xác nhận cho các chi tiết giao dịch.
Vui lòng tham khảo phần Ngân hàng để biết thêm chi tiết.

Tiền thưởng và khuyến mãi trực tuyến

Bạn được ghi với một tiền thưởng 100% tiền đặt cọc ban đầu khi bạn gửi tiền đầu tiên vào tài khoản.

Hãy nhìn vào các chương trình khuyến mãi và tiền thưởng thông tin mới nhất để tạo ra lợi nhuận tại trang web của chúng tôi.

Thanh toán và rút tiền

Thanh toán tiền mặt tại trên chiến thắng của bạn là đơn giản và dễ dàng tại lucks Casino.

Chọn biểu tượng “Thủ quỹ” tiếp theo là tùy chọn “Rút”. Nhập số tiền bằng cách sử dụng chế độ ưa thích của bạn rút và xác nhận tất cả các chi tiết cần thiết trong biểu mẫu. Một xác nhận mail cho giao dịch này được gửi đi. Xử lý yêu cầu của bạn mất 3 ngày làm việc được phản ánh trong bản tóm tắt tài khoản của bạn. Bạn luôn có thể hủy bỏ yêu cầu của bạn và số tiền được đặt lại vào tài khoản của chúng tôi. Theo quy định bắt buộc, một email được gửi đi khi số tiền được ghi có vào tài khoản của bạn.

Vui lòng tham khảo trang web ngân hàng để biết thêm chi tiết về Rút hồ sơ và Thanh toán tiền mặt ra chính sách

mail cho chúng tôi

Bạn luôn có thể mail cho chúng tôi nếu có bất kỳ vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn.

Kiểm tra của chúng tôi liên hệ chúng tôi trang web để biết thêm chi tiết