מעשוגע מעשוגע מאַלפּע

צוריק צו שפּיל
מעשוגע מעשוגע מאַלפּע